Historie

De eerste tennisbaan in Geleen lag pal naast Mauritspark 37 en was omringd door een hekwerk. De uitloop was gravel. Op aandringen van enkele tennisliefhebbers werd al bij de bouw van het casino een tennisbaan aangelegd. De eerste voorzitter van de rond 1 juli 1928 opgerichte ‘Beamtentennisclub Ready’ was Van der Woude, de latere erevoorzitter van GTR.

Kort voor de oorlog had de tennisbaan haar aantrekkelijkheid verloren en kwam in een minder goede staat terecht. Het bombardement betekende feitelijk het einde van de bakermat van het Geleense tennis.

In 1938 verhuisde de tennisvereniging naar Kerensheide. Vanaf 1952 speelde men aan de Beekhovenstraat en kreeg de naam Geleense Tennisvereniging Ready (GTR). In die tijd werd de vereniging ook opener, maar het duurde tot 1971, toen men naar de huidige locatie bij de Sint-Janshoeve verhuisde, eer iedereen lid kon worden. Nu telt GTR ongeveer 600 leden.

Met dank aan Jack Renet voor het onderzoek.