Lid worden

Lid worden is heel eenvoudig. Print het onderstaande formulier uit, vul het in en voeg een pasfoto toe.
E-mail naar administratie@gtr-tennis.nl of lever het formulier in.

Kosten contributie

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Betaling van de contributie gaat per automatisch incasso (verplicht). Het is mogelijk voor seniorleden en gezinsabonnementen om de contributie te laten innen in 6 gelijke termijnen van maart tot en met augustus.

Overzicht van de kosten zijn:

Contributie
Senioren* € 191,50
Junioren t/m 6 jaar € 26,00
Junioren t/m 11 jaar € 48,00
Junioren t/m 17 jaar € 85,50
Studenten ** € 94,00
Gezin*** € 480,00
Trainingslid **** € 92,00
Competitielid**** € 31,00
Steunend lid € 29,00

Lid worden tijdens het seizoen kan ook,
je krijgt dan na 1 juni reductie.

* Senioren zijn leden die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, dan wel in het lopende jaar zullen bereiken. Als je je minimaal 3 dagdelen per seizoen vrijwillig inzet voor GTR, krijg je aan het einde van het seizoen € 10,00 terug.
** Een student moet een geldige collegekaart kunnen overleggen.
*** Gezin, wonend op een adres, uitwonende kinderen i.v.m. studie vallen er ook onder (geldige collegekaart), thuiswonende kinderen, senior lidmaatschap, met een eigen inkomen, vallen er niet onder.
**** Trainingsleden en competitieleden dienen tevens lid te zijn van een andere vereniging.

Betaling
Betalingen van de contributie verlopen volgens automatische incasso.
Ons bankrekeningnummer is NL13 RABO 0130504688 en staat op naam van Penningmeester GTR-Geleen.

Contact ledenadministratie
Wijzigingen kunnen per e-mail doorgegeven worden aan: administratie@gtr-tennis.nl