Lid worden

Wij zijn als GTR altijd erg blij als we nieuwe leden mogen verwelkomen op onze club.

Aanmelden is heel eenvoudig; print het onderstaande formulier uit, vul het in en voeg een pasfoto bij (in jpeg formaat). Het formulier kun je e-mailen naar administratie@gtr-tennis.nl of inleveren bij de ledenadministratie: Monique Ouwehand, Rijksweg Zuid 113A, Geleen.

Wil je lid worden tijdens het tennisseizoen? Geen probleem. Als je je aanmeldt na 1 juni, wordt er een gereduceerd tarief in rekening gebracht.

Kosten contributie

Een lidmaatschap bij GTR loopt van 1 januari tot en met 31 december. De betaling van de contributie gaat per automatisch incasso. Voor senioren en gezinnen is het mogelijk de contributie te laten innen in 6 gelijke termijnen van maart t/m augustus.

Overzicht van de kosten zijn:

 

Contributie
Nieuwe leden * € 75,00
Senioren ** € 190,00
Junioren t/m 6 jaar € 26,00
Junioren t/m 11 jaar € 48,00
Junioren t/m 17 jaar € 85,50
Studenten *** € 92,00
Gezin **** € 480,00
Trainingslid **** € 92,00
Competitielid ***** € 31,00
Steunend lid € 29,00

* Nieuwe leden zijn senioren welke in het voorgaande jaar geen lid zijn geweest van GTR. Dit gereduceerde tarief wordt eenmalig toegepast in het eerste jaar van het lidmaatschap.

** Senioren zijn leden die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, dan wel in het lopende jaar zullen bereiken.

*** Een student moet een geldige collegekaart kunnen overleggen.

**** Onder een gezin worden personen gezien die wonen op eenzelfde adres. Uitwonende kinderen i.v.m. studie vallen hier ook onder, indien er een geldige collegekaart overlegd kan worden. Thuiswonende kinderen met een eigen inkomen vallen niet onder deze regeling.

***** Trainingsleden en competitieleden dienen tevens lid te zijn van een andere vereniging.

Betaling
Betalingen van de contributie verlopen volgens automatische incasso.
Ons bankrekeningnummer is NL13 RABO 0130504688 en staat op naam van Penningmeester GTR-Geleen.

Gegevens wijzigen of abonnement opzeggen?

Wijzigingen kunnen per e-mail doorgegeven worden aan: administratie@gtr-tennis.nl