Algemene Leden Vergadering

Jaarlijks wordt in het begin van het kalenderjaar de Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. Het bestuur legt dan onder meer verantwoording af over het gevoerde beleid in het voorbije jaar. Ook worden er op de ALV besluiten genomen over belangrijke zaken voor het nieuwe jaar, zoals de hoogte van de contributie.

De uitnodiging, de agenda en alle vergaderstukken worden tijdig naar alle leden verstuurd via e-mail. 

Mochten er vragen/opmerkingen zijn met betrekking tot de ALV, neem dan contact op met het bestuur via [email protected].

 

ALV Tennis GTR Geleen Beek