Geschiedenis

 

Vanaf het begin was GTR een gemengde club, waarin de dames verplicht waren bij het tennissen lange, witte, wijde rokken en hoge witte sokken te dragen. Maar tijdens een demonstratiewedstrijd van een team uit Arnhem, speelde het Arnhemse meisje in een minirokje. Binnen een paar dagen kwamen ook de Geleense dames opdraven in luchtige kleding. Dat was tegen het zere been van de Staatsmijnen en van de geestelijken. De voorzitter moest zowel bij de pastoor als bij de mijnpolitie op het matje komen. Uiteindelijk werd het dragen van alle sportkleding toegestaan. 
Geschiedenis GTR Tennis Geleen Beek

In 1938 werd een tweede (tegel-)baan geopend, gelegen in de woonwijk Kerensheide, op de plaats van de huidige NAK 4. Er waren toen 43 leden. Enkele leden vonden de tocht (in het donker) naar Kerensheide wel wat ver en gevaarlijk. Een van deze leden had een redelijk grote achtertuin. Op 1 januari 1936 werd op de huidige locatie TC Keerweide opgericht.

Tijdens de oorlog werd er minder tot uiteindelijk niet meer getennist. Praktische oorzaak: een gebrek aan tennisballen. Er waren alleen nog maar slecht stuitende ballen om mee te tennissen. Tijdens het bombardement van Geleen (5 oktober 1942) kwamen 83 mensen om, werd een groot deel van de huizen in Geleen vernield en was het leed in Geleen onbeschrijfelijk. Ook de tennisbaan naast het casino werd geraakt. In 1942 ging de verenging echt op slot, het bestuur weigerde zich aan de sluiten bij de verplichte Duitse ''Kulturkammer''. 

In 1947 werd de draad opnieuw opgepakt en kon er weer gespeeld worden op de baan van Kerensheide. Er kwam een toeloop van nieuwe jeugdleden en daarmee snel de noodzaak van meer banen. Na veel overleg koos de gemeente Geleen voor een locatie in het Burgemeester Damenpark, met de ingang aan de Beekhoverstraat. Op 3 mei 1951 ging het park, met drie gravelbanen, open. De gemeente Geleen werkte alleen mee, op voorwaarde dat minstens 20% van de leden, niet met de Staatsmijnen verbonden mochten zijn, maar ze moesten wel inwoner van Geleen zijn. 

Bij het 25-jarig bestaan in 1953 telde de tennisvereniging al 155 leden. Ook werd toen de naam Geleense Tennisvereniging Ready definitief vastgesteld en sloot GTR zich aan bij de nationale tennisbond, de KNLTB. Ready komt van de (toendertijd) gewoonte bij de opslag eerst aan de tegenstander te vragen of hij/zij ''ready'' is, klaarstaat om de bal te ontvangen.

In 1955 komen er nog twee banen bij. GTR gaat zich langzaam maar zeker ontwikkelen tot een toonaangevende tennisvereniging met teams die verdienstelijk meedoen aan de landelijke competitie.

De gemeente Geleen heeft bij de aanleg van het park toegezegd dat GTR er 25 jaar mag spelen en langzaam maar zeker komt het punt dat het bestuur moet gaan uitkijken naar een nieuwe locatie.

Er werd gekeken naar de mogelijkheid om weer terug te keren naar het Mauritspark en naar velden op de hoek Jos Klijnenlaan/Rijksweg Zuid in samenwerking met de hockeyclub. Vooral het laatste plan wordt uitgebreid besproken met de gemeente. Er moeten sportfaciliteiten voor meer verenigingen komen en zelfs een sauna. Uiteindelijk durft zowel de gemeente als GTR dit niet aan. 

Geschiedenis Logo GTR Tennis

De medewerking van de gemeente Geleen wordt moeizamer en uiteindelijk besluit GTR om zelfstandig te worden. In januari 1969 valt de beslissing: GTR gaat zich vestigen bij de Sintjansmolen in Spaubeek. Dit tot groot verdriet van de familie Laugs, die een deel van haar grond (eigendom van de Staatsmijnen) moet afstaan aan GTR. En tot grote vreugde van de burgemeester van Spaubeek, die blij is dat Spaubeek de vereniging op haar grondgebied krijgt en voorstelt de vereniging voortaan STR te noemen. 

 

Maar GTR is, blijft en zal altijd een Geleense vereniging blijven. 

Geschiedenis Tennis Administratie GTR

Op 20 mei 1971 gaat het huidige tennispark open, met 8 gravelbanen, een ruim clubhuis en een woning voor de exploitanten van het clubhuis. In 1977 heeft GTR al 800 leden en groeit snel, er komen dan ook spoedig 2 banen en later nog eens 2 banen bij. Als er 1200 leden zijn, komt vervolgens een (tijdelijke) ledenstop. In 1995 wordt er om te beginnen op 2 banen een lichtinstallatie geplaatst, waardoor voortaan ook 's avonds gespeeld kan worden. Tegenwoordig zijn er 8 verlichte banen en sinds 2017 met LED verlichting. 

 

GTR Geschiedenis Activiteiten Club