Preventief Beleid

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Daarom heeft GTR een preventief beleid opgesteld, welke bestaat uit Gedragsregels, Aannamebeleid en een Vertrouwenspersoon.

 

Gedragsregels

De gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. GTR hanteert de gedragscodes zoals opgesteld door Centrum Veilige Sport Nederland. Voor de gedragsregels voor specifieke doelgroepen, klik hieronder:

Functionarissen (bestuurders, werknemers niet zijnde sporters)

Trainers/coaches en begeleiders

Sporters

Topsporters

Scheidsrechters en officials

 

Aannamebeleid

Bij de aanstelling van nieuwe vrijwilligers, doorloopt GTR een of meer van de volgende stappen:

  • Kennismakingsgesprek
  • Navragen referenties
  • Aanvragen VOG
  • De vrijwiliger wordt lid van de bond waar mogelijk
  • Als de vrijwilliger geen lid wordt van de bond, tekent deze een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht)
  • Maak de vrijwiliiger bekend met de Gedragsregels

 

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 46 443 1294

Bezoekersadres

St. Jansgeleen 4
6176 RA Geleen / Spaubeek